Arkiv

Blogg

”Ej bevisat skadligt” är inte lika med bevisat oskadligt

”Ej bevisat skadligt” är inte lika med bevisat oskadligt

Alkoholrelaterade fosterskador är obotliga till 100%. Tack och lov är de också 100% förebyggbara! Därför är det oerhört beklämmande och frustrerande när Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska ger ut en bok där man slår fast att 5-6 glas vin i veckan under graviditeten troligen inte är skadligt för fostret, med hänvisning till att det inte finns några vetenskapliga bevis för motsatsen. Det är ett stort ansvar de tar på sig genom att, tvärt emot övriga forskarvärlden, dra denna slutsats!  

I den nyutkomna boken "Praktika för blivande föräldrar – gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund" skriver författarna Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska att det saknas gränsvärde för hur stor mängd alkohol man kan dricka under graviditeten utan risk att skada fostret. Det är helt riktigt, men istället för att dra den självklara slutsatsen att man därför bör avstå från alkohol under graviditeten, gissar Wold & Chrapkowska godtyckligt att 5-6 glas i veckan inte är skadligt för fostret. Precis som man på fyrtiotalet gissade att alkohol inte var farligt alls för fostret, för man visste inte. Ännu. På grund av denna okunskap har många barn i världen fötts med alkoholrelaterade fosterskador. Dessvärre föds fortfarande barn med skador, trots förebyggande arbete. 

I forskningens barndom fanns ännu inget vetenskapligt stöd för att det skulle vara skadligt. På grund av denna okunskap har många barn i världen fötts med alkoholrelaterade fosterskador och dessvärre föds fortfarande barn med skador. Idag vet forskarna att alkohol är ett av de mest fosterskadande ämnen vi känner till. Att som Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska aktivt, och i vetenskapens namn, motarbeta det förebyggande arbete som görs i Sverige och övriga världen är inte bara stötande, det är ett direkt hån mot alla dem som i olika grad är drabbade av alkoholrelaterade fosterskador.

Författarna nämner i sin bok enbart FAS, fetalt alkoholsyndrom, men inte ett ord om FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, den term som sedan år 2004 används över hela världen. Genom idogt forskande har man nämligen förstått att de allra flesta som föds med alkoholskador inte uppfyller samtliga kriterier för den medicinska diagnosen FAS. Att bara nämna FAS i sammanhanget är därför mycket missvisande, mörkertalet för antalet barn födda med alkoholskador är stort!  

Barn med fosterskador av alkohol – oavsett om de har fått diagnosen FAS eller "bara" har FASD – lever med oreparerbara och livslånga skador på hjärnan. De kämpar varje dag med funktionsnedsättningar som hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, brister i logiskt tänkande, minnesstörningar, inlärningssvårigheter och mycket annat. Skoltiden är ofta ett rent helvete, för både barnen och deras omgivning. I vuxen ålder väntar inte sällan ett liv med utanförskap, psykisk ohälsa, eller kriminalitet.  

Att, i egenskap av läkare, forskare och tillika professor, författa en "praktika" för blivande föräldrar och samtidigt påstå sig "inte ge råd utan bara beskriva forskning" är både oseriöst och ansvarslöst. I synnerhet när det gäller alkohol och graviditet. Konsekvenserna kan vara förödande om blivande mammor uppfattar att boken innehåller tillförlitliga råd från sakkunniga.  

Bara för att man i dag inte kan påvisa att 6 glas i veckan ger skador på fostret innebär det på inget vis att det är ofarligt! Det innebär bara att man inte vet. Ännu. Något både Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska borde vara medvetna om – och förmedla! – i egenskap av forskare. 

I morgon kanske vi vet att 6 glas i veckan – eller 4, eller 1? – faktiskt är skadligt. Att i väntan på vetenskapligt belagda gränsvärden ägna sig åt gissningslek – och dessutom publicera det i en bok! – är som att spela rysk roulett med det blivande barnet som insats. Att födas med skador orsakade av alkohol är som att födas med en livslång baksmälla. Det går inte att bota - däremot går det att förebygga till 100%!

| Tillbaka

Blogg