Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse består av:

Annika Andersson, Gnesta, ordförande

Birgitta Sjövall, Landskrona, sekreterare

Katarina Wittgard, Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson, Malmö,
Administratör/webbansvarig

Eva Gustafsson, Oskarström, valberedare

Lennart Wittgard, Landskrona, kanslist

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant

Styrelsen