Vill du vara med och göra skillnad?

Att göra skillnad är fantastiskt! Att göra det tillsammans med andra som har samma mål ger dessutom extra energi och motivation. Känner du som vi? Då är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur FAS-föreningen vill göra skillnad!

FAS-föreningen har under många år arbetat för att hjälpa och stödja familjer som är berörda av FASD. Föreningen har spridit information, påverkat myndigheter och politiker och på så sätt verkat för att även göra skillnad i samhället. Allt med målet att barn, ungdomar och vuxna med FASD och deras närstående ska få bättre förutsättningar att fungera och få ett värdigt liv.

Sedan något år är mycket av föreningens arbete koncentrerat kring FAS-portalen. Portalen ska utvecklas och flera behöver vara med och bollar idéer, som sedan kan omsättas i praktiken av webbyrån INKA. Förutom att utveckla FAS-portalen ska vi under 2017 även planera och genomföra ett seminarium i Skåne. Syftet är att väcka intresse för att på sikt etablera ett kompetenscentrum för FASD, något som saknas helt i södra Sverige. Även detta kräver personer som bollar tankar och idéer. Vi är alltså i stort behöv av förstärkning i vår styrelse!

Arbetet i styrelsen sker i huvudsak på distans, oftast via Skype, men vi träffas alltid några gånger varje år. Medlemmar som bor nära varandra har naturligtvis möjlighet att träffas oftare. Det utgår inget arvode förstyrelseledamöter, men FAS-föreningen står för eventuella kostnader som kan uppstå, t.ex. för mat och logi.

Kontakta valberedningen, Eva Gustafsson, eller någon av föreningens medarbetare, du hittar dem här

Du kan också maila eller ringa till kansliet, info@fasforeningen.se eller 0418-48 11 50

Vill du engagera dig?