Arkiv

Aktuellt

Archive by month: 2017-10Return
Behöver ditt barn stöd från samhället?
Socialstyrelsen har gett ut en informationsbroschyr som heter "Behöver ditt barn stöd från samhället?" Broschyren riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Läs mer
Nyhetsbrev oktober 2017
I månadens nyhetsbrev berättar vi hur du kan följa mediedebatten om alkohol under graviditet, du får erbjudande om texthjälp och tips om FAS-föreningens föreläsning om FASD i Malmö, gratis och öppen för alla.
Läs mer

Aktuellt