Arkiv

Aktuellt

Archive by month: 2017-8Return
Har ditt barn svårt att få rätt förutsättningar för att fungera i skolan?
Många föräldrar till barn med FASD känner sig villrådiga om vilka krav man kan ställa på skolan och vad man gör när man upplever att barnet inte får rätt stöd och hjälp.
Läs mer
Texthjälp för medlemmar
Behöver du hjälp att skriva en ansökan för att söka insatser från skola eller socialtjänst? Tycker du det är besvärligt att formulera ett överklagande? Nu finns det hjälp att få för dig som är medlem i FAS-föreningen!
Läs mer
Sluten Facebookgrupp för medlemmar
Nu startar vi en Facebookgrupp enbart för FAS-föreningens medlemmar! Här skapar vi möjlighet för våra medlemmar att i ett slutet sällskap diskutera, utbyta erfarenheter, få stöd och råd.
Läs mer
Hitta dina rättigheter
Samhällets resurser för att ge stöd och hjälp verkar ibland vara en djungel. På Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats finns tips om allt från ekonomiskt stöd till hur man lånar pedagogiska leksaker på Lekotek.
Läs mer
Att söka hjälp - allmänna råd
Misstänker du att ditt barn kan ha FASD och vill att sjukvården ska göra en utredning? Eller försöker du navigera i systemet för att hitta rätt stöd från skola, socialtjänst eller andra myndigheter?
Läs mer
Att ha rätt till stöd är inte nödvändigtvis samma sak som att verkligen få det!
Många föräldrar måste strida för att barnen ska få det de har rätt till. Borde vi istället prata om vad exempelvis skolan har skyldighet till?
Läs mer
Tandproblem hos barn med FASD
Tänder som växer fel, mjölktänder som inte lossnar, och dålig tandemalj är några vanliga exempel på tandproblem som ofta drabbar barn med FASD.
Läs mer
FASD och ADHD, hur starkt är sambandet?
Många barn med FASD blir inte rätt diagnosticerade. En vanlig symtomdiagnos hos barn med FASD är ADHD eftersom symtom på alkoholrelaterade fosterskador ofta yttrar sig som ADHD.
Läs mer
Att korsa mittlinjen
Saker som att använda höger hand för att klia sig på vänster sida av kroppen kan vara svårt och en del barn behöver lite extra träning. Här finns tips på enkla och roliga övningar (på engelska)
Läs mer

Aktuellt