Arkiv

Aktuellt

Archive by month: 2018-1Return
RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel
Personer som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal. Nu finns en ny app som kan ge hjälp och stöd.
Läs mer

Aktuellt