Arkiv

Aktuellt

Archive by month: 2018-9Return

Personligt ombud

Personligt ombud
Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan ansöka om att få ett Personligt Ombud för att få hjälp och stöd, t.ex. i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer.
Läs mer
Upprätta fullmakt efter 18
För många föräldrar till ungdomar med FASD är 18-årsdag ett stort orosmoment. Över en natt har man som förälder inte längre rätt företräda sitt barn som myndigheter som t.ex. skola, socialtjänst och vård.
Läs mer
FAS-föreningen föreläser i Malmö, Västerås och Stockholm
FAS-föreningen kommer framöver att medverka vid ett flertal föreläsningar och konferenser riktade till olika målgrupper som behöver ökad kunskap om FASD.
Läs mer
Prata med någon om FAS!
Den 9/9, är det internationella FAS-dagen. FAS uppmärksammas då över hela världen på olika sätt. Alla kan bidra till ökad medvetenhet om de livslånga konsekvenser alkohol under fostertiden kan leda till. Du också!
Läs mer

Aktuellt