Arkiv

Aktuellt

Upprätta fullmakt efter 18

Upprätta fullmakt efter 18

För många föräldrar till ungdomar med FASD är 18-årsdag ett stort orosmoment. Över en natt har man som förälder inte längre rätt att samråda med ungdomarnas sjukvårdskontakter, man har inte rätt att prata med myndigheter som socialtjänst eller arbetsförmedling och man får inte vara delaktig fullt ut i skolan. Man har dessutom små möjligheter att förhindra ekonomiska problem när ungdomarna plötsligt ska hantera sina besparingar på egen hand.  

Det är därför all idé att i god tid fundera igenom hur man bäst kan upprätta en fullmakt så att 18-årsdagen inte blir en chock. En vanlig fullmakt räcker så länge fullmaktsgivaren är “beslutsför”. Man kan själv skriva en fullmakt, men det finns även en enkel blankett att ladda ner som PDF här >>>

Behöver du som förälder personlig rådgivning är du välkommen att kontakta FAS-föreningen.

Vilka regler som gäller för olika former av ställföreträdare och fullmaktshavare kan du läsa mer om här >>

| Tillbaka

Aktuellt