Arkiv

Aktuellt

Vad gör FAS-föreningen?

Vad gör FAS-föreningen?

FAS-föreningen är en idéburen organisation vars mål är att synliggöra och förbättra förutsättningarna för barn med FAS (fetalt alkoholsyndrom), FASD (fetala alkoholspektrumstörningar) eller andra drogrelaterade fosterskador. 

Det föds flera hundra barn med sådana skador varje år, de flesta har livslånga dolda funktionsnedsättningar. De växer ofta upp utan att få diagnos och rätt stöd. Många drabbas av bestående fysisk och psykisk ohälsa eller hamnar i socialt utanförskap. Föreningen är ensam intresseorganisation som arbetar för dessa barn.  

Många familjer och ungdomar från hela Sverige har deltagit i föreningens läger där de fått träffa andra i samma situation att dela erfarenheter med och ny kunskap och energi för att orka med vardagen.   

Från att ha varit en liten förening för drabbade familjer har verksamheten utvecklats till att idag driva opinionsbildning och omfattande verksamhet som riktar sig till yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och unga.   

Föreningen driver webbplatserna www.fasportalen.se och www.fasforeningen.se samt ger ut olika typer av informationsmaterial - broschyrer, böcker och studiematerial. År 2017 lanserades Sveriges första informationsfilm om FAS. Klicka på bilden och se filmen på Youtube.

FAS-film

Föreningens verksamhet är värdefull för de drabbade, men också för svensk forskning om alkohol- och drogexponering under fostertiden, bland annat om de sociala och psykologiska effekterna i ett livstidsperspektiv. Svensk forskning är i detta avseende banbrytande och har uppmärksammats internationellt. I studier har man kunnat visa hur livet blir för dem som föds med FAS, bland annat beroende på sociala förhållandena under uppväxten. FAS-föreningen har främjat denna forskning aktivt, bland annat genom att möjliggöra kontakt mellan forskare och drabbade.  

FAS-föreningen har också medverkat till att myndigheter i Sverige kunnat göra studier och kartläggningar vilket är avgörande för att denna grupp ska få rätt stöd och hjälp från samhället. Ett exempel är SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) som studerat sociala förhållanden för barn med FAS och deras familjer.   

FAS drabbar omkring 0,2 procent av alla barn som föds, betydligt fler har skador av alkohol eller droger som är mindre uttalade. Man beräknar att totalt omkring 20 000 barn och unga i Sverige är drabbade. Därutöver tillkommer ett stort antal internationellt adopterade barn med alkohol- och drogfosterskador. Det är dessa barn, deras föräldrar och närstående som FAS-föreningen ger ansikte och röst åt.  

fas-foreningen-medle...

FAS-föreningen kommer ständigt i kontakt med föräldrar som möts av okunskap och brist på förståelse inom sjukvården när de söker hjälp. För att bidra till en förändring har FAS-föreningen i år inlett samarbete med Region Skåne där det i höst bland annat kommer att arrangeras en större konferens om alkoholrelaterade fosterskador. 

| Tillbaka

Aktuellt