Arkiv

Aktuellt

Varningstexter i alkoholreklam

Varningstexter i alkoholreklam

Trots att det enligt alkohollagen finns riktlinjer för hur varningstexter i alkoholreklam ska användas, visar det sig att t.ex. texten om alkohol och graviditet endast används i 4% av fallen.

Enligt alkohollagen ska det vid marknadsföring av alkohol alltid finnas informationstexter om alkoholens skadeverkningar. Det finns 11 olika informationstexter som vid upprepad annonsering ska användas omväxlande och om möjligt i lika stor omfattning.

FAS-föreningen har under en tolvmånadersperiod (2016-2017) registrerat informationstexterna i samtliga alkoholannonser i en av HD/SDS editioner. Det visade sig att de olika texterna absolut inte användes i lika stor omfattning. ”Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet” förekommer exempelvis endast i 4 % av informationstexterna.

Cirkeldiagram_alkoho...

Det absolut vanligaste budskapet (39%) var ”Alkohol kan skada din hälsa” följt av ”Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor”. Totalt användes dessa två texter, som båda informerar om välkända självklarheter, i över 70 % av annonserna.

Naturligtvis kan man spekulera i varför nästan tre av fyra informationstexter hade budskap som alla mottagare av informationen redan känner väl till, medan information om risken med alkohol under graviditet - som verkligen behövs! - nästan inte gavs något utrymme alls.

Oberoende av orsakerna till denna snedfördelning är det dock helt nödvändigt att annonsörerna tar ansvar och ger informationen om alkohol och fosterskador betydligt större utrymme!

Alkohollagen >>

Alkoholförordningen >>

| Tillbaka

Aktuellt