Arkiv

Aktuellt

Välkommen till talböckernas värld
Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker på ditt närmaste bibliotek. De har ofta många böcker på skiva att låna direkt. Men du kan också ladda ner direkt från www.legimus.se
Läs mer
Behöver ditt barn stöd från samhället?
Socialstyrelsen har gett ut en informationsbroschyr som heter "Behöver ditt barn stöd från samhället?" Broschyren riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Läs mer
Nyhetsbrev oktober 2017
I månadens nyhetsbrev berättar vi hur du kan följa mediedebatten om alkohol under graviditet, du får erbjudande om texthjälp och tips om FAS-föreningens föreläsning om FASD i Malmö, gratis och öppen för alla.
Läs mer
Svenska forskare slår fast; Agnes Wold har fel!
En häftig debatt har blossat upp efter att felaktiga och vilseledande uppgifter om riskerna med alkohol under graviditet presenterats i boken Praktika för blivande föräldrar.
Läs mer
”Ej bevisat skadligt” är inte lika med bevisat oskadligt
Det är oerhört frustrerande när Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska ger ut en bok där man slår fast att 5-6 glas vin i veckan under graviditeten troligen inte är skadligt för fostret.
Läs mer
Har ditt barn svårt att få rätt förutsättningar för att fungera i skolan?
Många föräldrar till barn med FASD känner sig villrådiga om vilka krav man kan ställa på skolan och vad man gör när man upplever att barnet inte får rätt stöd och hjälp.
Läs mer
Texthjälp för medlemmar
Behöver du hjälp att skriva en ansökan för att söka insatser från skola eller socialtjänst? Tycker du det är besvärligt att formulera ett överklagande? Nu finns det hjälp att få för dig som är medlem i FAS-föreningen!
Läs mer
Sluten Facebookgrupp för medlemmar
Nu startar vi en Facebookgrupp enbart för FAS-föreningens medlemmar! Här skapar vi möjlighet för våra medlemmar att i ett slutet sällskap diskutera, utbyta erfarenheter, få stöd och råd.
Läs mer
Hitta dina rättigheter
Samhällets resurser för att ge stöd och hjälp verkar ibland vara en djungel. På Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats finns tips om allt från ekonomiskt stöd till hur man lånar pedagogiska leksaker på Lekotek.
Läs mer
Att söka hjälp - allmänna råd
Misstänker du att ditt barn kan ha FASD och vill att sjukvården ska göra en utredning? Eller försöker du navigera i systemet för att hitta rätt stöd från skola, socialtjänst eller andra myndigheter?
Läs mer
Page 3 of 4 [3]

Aktuellt