Medlemsnytt från FAS-föreningen

I FAS-föreningens medlemsnytt informerar vi exempelvis om föreläsningar, ger praktiska tips och bjuder in till medlemsträff.

Medlemsnytt februari 2019
Den 27 april bjuder vi in till vår årliga medlemsträff på Kolmårdens Djurpark. Missa inte det! Det kommer att bli en härlig vårdag i underbar natur med möjlighet för både vuxna och barn att träffas och utbyta erfarenheter.

Vi brinner för att sprida kunskap om FASD! Under 2019 gör vi därför en extra satsning för att ta fram nytt och fräscht informationsmaterial för att sprida till människor som på olika sätt möter barn i sin vardag eller yrkesroll.

Påverkas ditt barn negativt av att skolan jobbar ”inkluderande”? Då kanske du håller med pedagogen Kenth Hedevåg som menar att det är dags att skrota begreppet inkludering.

Efter år av misslyckanden, ibland en hel skoltid, har många unga med FASD tappat både motivation och självkänsla och det är svårt att komma vidare till en meningsfull sysselsättning. För en del har folkhögskola blivit räddningen och vändningen i livet.

Läs hela nyhetsbrevet här Medlemsnytt december 2018
Det är svårt för många barn med FASD, och även för lite äldre ungdomar och vuxna, att veta vad man ska ha på sig för att inte frysa eller bli för varm när man går ut. Med hjälp av appen Kläder efter väder som är kopplad direkt till SMHI är det enkelt att själv hålla reda på vad som är lämpligt att ha på sig.

Barn med nedsatt koncentrationsförmåga och hyperaktivitet har det extra jobbigt under perioder när rutiner bryts och det är mycket på gång. Ett bra hjälpmedel kan vara exempelvis ett tyngdtäcke eller sittkudde som hjälper barnet att hålla kroppen stilla.

Många familjer som har barn med FASD känner behov av stöd i vardagen. En stödfamilj eller en kontaktperson kan vara lösningen, men det kan vara svårt att hitta någon som är lämplig. Det behövs därför många fler som anmäler intresse för att stötta barn och unga!

Barn och drogberoende är temat för senaste numret av Barnläkaren, Svenska barnläkarföreningens tidning. Flera artiklar handlar om barn med alkohol- och drogrelaterade skador.

Läs hela nyhetsbrevet här Medlemsnytt september 2018
FAS-föreningen föreläser.

För många föräldrar till ungdomar med FASD är 18-årsdag ett stort orosmoment. Över en natt har man som förälder inte längre rätt att samråda med ungdomarnas sjukvårdskontakter eller myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling och man får inte vara delaktig fullt ut i skolan. Det är därför all idé att i god tid fundera igenom hur man bäst kan upprätta en fullmakt så att 18-årsdagen inte blir en chock. Behöver du som förälder personlig rådgivning är du välkommen att kontakta FAS-föreningen.

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan ansöka om att få ett Personligt Ombud för att få hjälp och stöd, t.ex. i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer. En närstående kan göra ansökan om Personligt Ombud.

Läs hela nyhetsbrevet här


 

Medlemsnytt juni 2018
Möt FAS-föreningens nya sekreterare.

FAS-föreningen har under en tolvmånadersperiod registrerat vilka informationstexter i alkoholreklam som användes i en av HD/SDS editioner.

FAS-föreningen har under en tolvmånadersperiod registrerat vilka informationstexter i alkoholreklam som användes i en av HD/SDS editioner. Det visade sig att varningstexten ”Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet” förekommer endast i 4% av informationstexterna.

Pictogram - ett språk i bilder. När orden inte når fram kan pictogram vara till hjälp för att kommunicera.

Läs hela nyhetsbrevet här


 

Medlemsnytt februari 2018
Barn och ungdomar som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal. Vi tipsar om RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel.

Du vet väl att vi nu har en sluten Facebookgrupp enbart för medlemmar? Gruppen är öppen för dig som är adoptivfamilj eller familjehem till barn med FASD.

Läs hela nyhetsbrevet här


 

Medlemsnytt november 2017
Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker på ditt närmaste bibliotek eller ladda ner direkt från Legimus.

Socialstyrelsen har gett ut en informationsbroschyr som heter "Behöver ditt barn stöd från samhället?" Broschyren riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Läs hela nyhetsbrevet här Medlemsnytt september 2017
Vi tipsar om vad man gör när man upplever att barnet inte får rätt stöd och hjälp i skolan. Samhällets resurser för att ge stöd och hjälp verkar ibland vara en djungel.

Trots att alla har samma rättigheter, tillämpas regler ibland olika beroende på var i landet man bor. Finns rätt stöd där du bor?

Många upplever det tungt att skriva ansökningar, rapporter, överklaganden eller andra formella skrivelser som ofta krävs när man har kontakt med exempelvis olika myndigheter. Därför introducerar vi nu texthjälp för våra medlemmar, en ny tjänst!

Läs hela nyhetsbrevet här 

Medlemsnytt