Arkiv

Blogg

Personligt ombud

Personligt ombud
Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan ansöka om att få ett Personligt Ombud för att få hjälp och stöd, t.ex. i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer.
Läs mer
Upprätta fullmakt efter 18
För många föräldrar till ungdomar med FASD är 18-årsdag ett stort orosmoment. Över en natt har man som förälder inte längre rätt företräda sitt barn som myndigheter som t.ex. skola, socialtjänst och vård.
Läs mer
FAS-föreningen föreläser i Malmö, Västerås och Stockholm
FAS-föreningen kommer framöver att medverka vid ett flertal föreläsningar och konferenser riktade till olika målgrupper som behöver ökad kunskap om FASD.
Läs mer
Prata med någon om FAS!
Den 9/9, är det internationella FAS-dagen. FAS uppmärksammas då över hela världen på olika sätt. Alla kan bidra till ökad medvetenhet om de livslånga konsekvenser alkohol under fostertiden kan leda till. Du också!
Läs mer
Bättre stöd för familjer till barn som har funktionsnedsättning
Socialstyrelsen har, i samarbete med bland annat föräldrar och forskare, tagit fram en modell för bättre stöd till familjer med hjälp av så kallade koordinatorer.
Läs mer
Varningstexter i alkoholreklam
Trots att det enligt alkohollagen finns riktlinjer för hur varningstexter i alkoholreklam ska användas, visar det sig att t.ex. texten om alkohol och graviditet endast används i 4% av fallen.
Läs mer
Möt FAS-föreningens nya sekreterare Theresa
FAS-föreningens nya sekreterare Theresa Millqvist bor i Tyresö och kom i kontakt med föreningen när hon och hennes man sökte svar på deras yngsta pojkes svårigheter. Vi låter Theresa presentera sig själv.
Läs mer

Nyhetsbrev maj 2018

Nyhetsbrev maj 2018
FAS-föreningen har tagit fram en ny serie faktablad som vänder sig till olika målgrupper, t.ex. adoptiv- och familjehemsföräldrar. Du får tips om en ny bok om överlappande diagnoser och kan läsa om ett intressant utbildningspaket.
Läs mer
DEAR BIOLOGICAL MOM!
Lisa är fjorton år och fick skador av att hon utsattes för alkohol innan hon föddes. Lisa kämpar varje dag för att göra sitt bästa i skolan, trots svårigheter med minne och inlärning. Hon anstränger sig för att nå sina mål och få ett bra liv...
Läs mer
Vad gör FAS-föreningen?
FAS-föreningen är en idéburen organisation vars mål är att synliggöra barn som är födda med neurologiska och andra skador orsakade av alkohol- eller drogexponering och förbättra deras förutsättningar i livet.
Läs mer
Page 1 of 4 FirstPrevious [1]234 Last

Blogg