Arkiv

Blogg

Sluten Facebookgrupp för medlemmar

Sluten Facebookgrupp för medlemmar

Nu har vi äntligen skapat möjligheten för FAS-föreningens medlemmar att diskutera, utbyta erfarenheter och få stöd och råd i en sluten Facebookgrupp.

Medlemsgruppen är öppen för dig som är adoptivfamilj, familjehem eller biologisk förälder till barn med FASD. Det behövs dock inte någon fastställd diagnos. Villkoret för att få tillträde till gruppen är att du är medlem i FAS-föreningen.

Inläggen ska vara relaterade till alkohol- och drogrelaterade fosterskador! 

Gruppen är hemlig, vilket innebär att ingen utomstående kan se vilka som är med och vad som skrivs. Vi värnar om den personliga integriteten, varför kopiering, skärmdumpar/screenshots eller annan spridning av innehållet inte är tillåtet!

Endast gruppadministratörerna, det vill säga FAS-föreningens ordförande Annika Andersson och kanslichef Katarina Wittgard, kan släppa in nya medlemmar. Skicka ett privat meddelande via FAS-portalens Facebooksida om du vill bli insläppt i gruppen, eller skicka ett mail till info@fasforeningen.nu och be att få gå med.

| Tillbaka

Blogg