Arkiv

Blogg

Har ditt barn svårt att få rätt förutsättningar för att fungera i skolan?

Har ditt barn svårt att få rätt förutsättningar för att fungera i skolan?

Många föräldrar till barn med FASD känner sig villrådiga om vilka krav man kan ställa på skolan och vad man gör när man upplever att barnet inte får rätt stöd och hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att alla barn, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej, har samma rätt till arbetsro, trygghet och lärande i skolan. Alla barn har också rätt att få den hjälp de behöver så att de får förutsättningar för att ta till sig kunskap. Alla barn har dessutom rätt att må bra i skolan, att inte känna stress och oro på grund av saker som sker i skolan.

Om man som förälder inte tycker att skolan uppfyller de grundläggande kraven kan man bland annat kontakta Skolinspektionen. På siten Din rätt i skolan kan du läsa mer om vad Skolinspektionen kan hjälpa till med.

| Tillbaka

Blogg