Arkiv

Blogg

RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel

RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel

Barn och ungdomar som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal.

Hur låter jag när jag menar "ja"? Vilken min visar jag när jag är ledsen? Nya appen "RättVisat - mitt digitala kommunikationspass" ger barn och unga med funktionsnedsättning ett nytt sätt att förmedla sig på.

Här kan du spela in film, lägga till bild och text, till exempel på hur det låter när du säger ”nej”, hur du ser ut när du menar ”ja” och vilken skillnad det är mellan till exempel en spänning och en missnöjesyttring.

Appen vänder sig till:

  • Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som har stora svårigheter med sin verbala kommunikation
  • Föräldrar
  • Personer som barnet möter i sin vardag, t.ex. pedagoger, boendepersonal, habiliteringspersonal, assistenter m.fl.

Appen finns tillgänglig på App Store >>

Se webbinariet som visar hur det fungerar här >>

Rättvisat - mitt digtala kommunikationspass har tagits fram av Bräcke diakoni i samarbete med RBU Göteborg och finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden.

| Tillbaka

Blogg