Styrelse och personal

 

Annika Andersson,
Gnesta, ordförande

Theresa Millqvist,
Tyresö, sekreterare

Katarina Wittgard,
Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson, Malmö,
Administratör/webbansvarig

Eva Gustafsson,
Oskarström, valberedare

Lennart Wittgard,
Landskrona, kanslist

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant

Styrelsen