Om FAS-föreningen

En artikel om barn med fosterskador av alkohol i en dagstidning var starten för vad som i dag är FAS-föreningen.

Artikeln väckte intresse hos Katarina Wittgard, själv förälder till en son med FAS, och hon tog initiativ till en träff med några andra adoptivföräldrar. Gruppen träffades i Landskrona den 14 mars år 2000 och upptäckte att de hade mycket gemensamt. Alla hade erfarenhet av att söka stöd och hjälp för sina barns svårigheter, men samtidigt mötas av stor okunskap såväl inom barnhälsovården som inom skolvärlden och socialtjänsten.

Gruppen bildade en interimsstyrelse, upprättade stadgar och planerade ett första årsmöte. De ursprungliga fem medlemsfamiljerna hade utökats till ett tjugotal och dessa inbjöds till en träff i Jönköping där det första årsmötet hölls 19 augusti samma år. Detta var första gången i Sverige som en grupp barn/ungdomar med FASD och deras föräldrar träffade varandra.

Den 31 juli 2010 firades FAS-föreningens 10-årsjubileum med pompa och ståt på Kuggaviksgården, Åsa.

Från starten och fram till år 2014 var verksamheten i första hand riktad mot enskilda familjer. Därefter har den utvecklats för att även möta behovet av information hos dem som möter barn med alkohol och drogskador inom exempelvis hälsovård och skola.