Om FAS-portalen

FAS-föreningen har arbetat inom området alkohol- och drogrelaterade fosterskador sedan år 2000. Under årens lopp har vi kontaktats av mängder av familjer i behov av stöd och råd i en tuff vardag med barn som har fetala alkoholspektrumstörningar (FASD) eller andra drogskador. Föräldrar har ofta beskrivit den stora okunskap de mötts av inom såväl hälso- och sjukvård, som inom socialtjänst och skola. De har själva fått leta fakta och i många fall varit mer pålästa än både läkare och andra professionella, något som självklart känts mycket frustrerande.

Fram till 2016 fanns i Sverige ingen samlad resurs med information. Det fanns inte heller någonstans att hämta kunskap för dem som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med fosterskador av alkohol och droger. För att fylla detta tomrum skapades FAS-portalen med finansiellt stöd från Socialstyrelsen. Portalen vänder sig i första hand till professionella, men informationen är lättillgänglig och alla som vill fördjupa sina kunskaper på området har nytta av den.

Förutom rena fakta erbjuder portalen stöd och råd i vardagen, handfasta tips och annat som kan underlätta mötet med personer som har FASD eller andra drogskador. Självklart vill vi också presentera forskning på området, nyheter, information från myndigheter och mycket annat. En Facebooksida är kopplad till FAS-portalen och i slutet av 2016 startades nyhetsbrev och bloggfunktion. Utvecklingen fortsätter med bland annat uppbyggnaden av föreningssidan som du just nu läser på.

Till FAS-portalen

FAS-portalen