FAS-föreningens historia

En nerklottrad blyertsteckning på en gul Post-it-lapp är förlaga till FAS-föreningens logotyp – en liten båt utan roder och med ett väldigt segel kan ses som en symbol för barn med alkoholskador. Ofta rusar de fram i livet utan att kunna styra, kämpar i vågorna, kantrar ibland och har svårt att hålla kursen.

Samarbete med Allmäna Barnhuset

Broschyren Barnets tunga börda var den första skrift FAS-föreningen gav ut. Skriften sammanställdes av två studenter från Skurups folkhögskola och utgjorde dokumentation av den konferens föreningen arrangerade i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset i december år 2000. Konferensen hölls på Allmänna Barnhusets kursgård Sätra Bruk

Utbildningsprojekt

FAS-föreningen drev ett utbildningsprojekt mellan åren 2004 och 2006 och det blev en viktig milstolpe i föreningens historia. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och genomfördes i samarbete med Familjehemmens Riksförbund och Barnen Framför Allt – adoptioner, projektledare var föreningens dåvarande sekreterare Siv Hellqvist. Kurser och utbildningsdagar, både för föräldrar och personalgrupper, arrangerades på olika håll i landet, bland annat i Katrineholm, Piteå och Göteborg.

FAS-föreningen växer

Efter fem år ”vid köksbordet” fick föreningen år 2005 en egen kanslilokal på Norra Långgatan 8 i centrala Landskrona. I anslutning till kansliet finns även samlingslokal och här hölls den högtidliga invigningen som förrättades av riksdagsman Kent Härstedt den 29 januari 2006. I samband med detta inrättades också en halvtidstjänst för att säkerställa kontinuitet i det löpande arbetet. Tre år senare tillkom ytterligare en halvtidstjänst.

Ett nätverk tar form

FAS-föreningen fick år 2006 ännu en gång förmånen att arrangera en konferens på Sätra Bruk. Ett femtontal av Sveriges främsta sakkunniga – forskare, läkare, pedagoger, psykologer och föräldrar – träffades med målet att bilda ett nätverk och skapa en gemensam plattform att arbeta vidare ifrån.

Alla var eniga om att behovet av ett nationellt kunskapscentrum var stort. Ett team med möjlighet att utreda barn med misstänkta alkoholskador stod på önskelistan och olika idéer ventilerades. Moderator för konferensen var SVT-profilen Anita Jekander och resultatet dokumenterades av informatör Else Henriksson i kompendiet ”Ett nätverk tar form”.

I det kompetensnätverk som etablerades finns sedan dess omkring trettio experter och sakkunniga som tillför föreningen ovärderliga kunskaper och erfarenheter.

Historia