Vill du vara med och göra skillnad?

Att göra skillnad är fantastiskt! Att göra det tillsammans med andra som har samma mål ger dessutom extra energi och motivation. Känner du som vi? Då är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur FAS-föreningen vill göra skillnad!

FAS-föreningen har under många år arbetat för att hjälpa och stödja familjer som är berörda av FASD. Föreningen har förmedlat information till berörda yrkesgrupper, påverkat myndigheter och politiker och på så sätt verkat för att även göra skillnad i samhället. Allt med målet att barn, ungdomar och vuxna med FASD och deras närstående ska få bättre förutsättningar att fungera och få ett värdigt liv.

Sedan något år tillbaka är mycket av föreningens arbete koncentrerat kring våra webbplatser FAS-portalen för professionen och fasforeningen.se för privatpersoner. Förutom att fortsätta utveckla våra båda webbplatser planerar vi att genomföra ett seminarium i samarbete med Region Skåne under hösten 2018. Vi vill också stimulera och underlätta för medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter regionalt. För att bolla tankar och idéer kring verksamheten har vi stort behov av förstärkning i vår styrelse!

Arbetet i styrelsen sker i huvudsak på distans, oftast via Skype, men vi träffas även fysiskt en eller flera gånger under året. Medlemmar som bor nära varandra har naturligtvis möjlighet att träffas oftare. Det utgår inget arvode för styrelseledamöter, men FAS-föreningen står för eventuella kostnader som kan uppstå, t.ex. för resor.

Kontakta valberedningen, Eva Gustafsson, eller någon av föreningens medarbetare, du hittar dem här

Du kan också maila eller ringa till kansliet, info@fasforeningen.se eller 0418-48 11 50

Vill du engagera dig?