Kognitiva hjälpmedel

Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Kognitiv förmåga är inte det samma som intelligens men den har betydelse för hur man kan använda sin intelligens eller begåvning.

Brister i den kognitiva förmågan hos personer med FASD skapar problem i vardagen, bland annat:

  • Inlärningssvårigheter

  • Dåligt minne

  • Svårigheter att förstå sammanhang, orsak och verkan, motsatser och likheter

  • Dålig förmåga att generalisera

Hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor nytta, inte bara i skolan utan också i hemmet. Myndigheten för delaktighet, MFD erbjuder en webbutbildning med information om kognitiva funktionsnedsättningar, om orsaker, våra sinnen och vart man kan vända sig för att få hjälp. Webbutbildningen "Lär om kognition och hjälpmedel" kan vara till stor hjälp i vardagen.

Kognitiva hjälpmedel