•  

     

    Varje år föds ca 1000 barn i Sverige med alkoholrelaterade fosterskador

Välkommen till FAS-föreningen!

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar och vuxna med fosterskador av alkohol och droger.

Efter år av misslyckanden har många unga med FASD tappat både motivation och självkänsla. För en del har folkhögskola blivit räddningen och vändningen i livet.

Ny app och olika hjälpmedel för barn med koncentrationsstörningar och hyperaktivitet. Läs också om att bli stödperson eller på annat sätt göra en insats för ett barn.

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan ansöka om att få ett Personligt Ombud för att få hjälp och stöd, t.ex. i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer.

För många föräldrar till ungdomar med FASD är 18-årsdag ett stort orosmoment. Över en natt har man som förälder inte längre rätt företräda sitt barn som myndigheter som t.ex. skola, socialtjänst och vård.

För dig som vill veta mer 

Vill du ha fördjupad information finns det du söker på FAS-portalen. Kommer du i kontakt med barn och ungdomar inom ditt arbete, exempelvis inom hälso- och sjukvård, skola eller socialtjänst hittar du enklast till rätt avdelning via respektive länk:

Hälso- och sjukvård   •   Skola och förskola   •   Socialtjänst

Behöver du något mer än bara information?

Vill du ha kontakt och kanske träffa andra att dela erfarenheter med? Vill du ha tips och råd från någon som är i samma situation som du? Vill du stödja vårt arbete? Då ska du bli medlem i FAS-föreningen.